İDRAR TEST TÜPLERİ ÜRÜNLER

 • İDRAR TEST TÜPÜ / 16x100 / 10 ML

  10 ml hacimli / Vakumlu • Yüksek saydam plastik • Yüksek mukavemete dayan›kl› k›r›lmazl›k • Hacim göstergeli • Kapaklı test tüpü

  Detaylı Bilgi
 • BORİK ASİTLİ İDRAR TEST TÜPÜ / 16x100 / 10 ML

  10 ml hacimli / Vakumlu, Yüksek saydam plastik

  Detaylı Bilgi
 • KLORHEKSİDİNLİ İDRAR TEST TÜPÜ / 16x100 / 10 ML

  10 ml hacimli / Vakumlu, Yüksek saydam plastik

  Detaylı Bilgi
 • BORİK ASİTLİ İDRAR TEST TÜPÜ 13x100

  Yüksek saydam plastik, Yüksek mukavemete dayanıklı kırılmazlık

  Detaylı Bilgi
 • İDRAR TEST TÜPÜ 13x100

  Yüksek saydam plastik, Yüksek mukavemete dayanıklı kırılmazlık

  Detaylı Bilgi